• Pato-fitološka stanica Brajdica u Rijeci
 • Upravna zgrada u luci Gaženica u Zadru
 • Dječji vrtić Morčić u Rijeci
 • Narodne Novine d.o.o. u Krapini
 • Poslovne hale SCOUT d.o.o u Bedekovčini
 • Sportska dvorana u D. Stubici
 • Sportska dvorana u SŠ Zlatar
 • Autobusni kolodvor u Zaboku
 • BP INA u Kninu,Varaždinu, Kutini, Jastrebarskom, Braču, Zadru, Križevcima…….   
 • GP Kamensko, Aržano Pazar,Vinjani Gornji, Gejkovac…
 • Poslovna hala TOMO VARGA d.o.o. Zabok
 • Poslovni centar City Park – Zabok
 • Proizvodna hala ELKA d.o.o. Zagreb
 • … i još mnogi drugi jednako važni